Category Archive Uncategorized

Inloggen via LinkedIn

Deze website heeft een integratie met je LinkedIn account. We respecteren uiteraard je privé gegevens en anderen zien alleen je gegevens zoals ze die ook op je LinkedIn vinden. Behoort iemand tot je contacten dan ziet hij mogelijk meer dan mensen die geen LinkedIn hebben of geen contact van je zijn.

Voorbeeld slideshow

Informatieplein

Een informatieplein bestaat uit twee lettergrepen. Informatie en Plein.

Informatie (van Latijn  informare: “vormgeven, vormen, instrueren”) is alles wat kennis toevoegt en zo onwetendheid, onzekerheid of onbepaaldheid vermindert. (bron Wikipedia).

Van Dale zegt het volgende over het begrip informatie:
in·for·ma·tie (de; v; meervoud: informaties) inlichting, gegevens 2  elk gegeven dat door een computer kan worden gelezen./

Een plein is een onbebouwde ruimte omgeven door gebouwen en maakt deel uit van het stratennet van een stad of dorp. Pleinen hebben vaak een eigen (straat)naam, maar heten soms ook simpelweg Plein, zoals Plein in Den Haag. Pleinen zijn vaak versierd met beeldhouwwerkfonteinen, verfraaide straatmeubilair (lantaarnpalenzitbanken). (bron Wikipedia).

Van Dale zegt het volgende over het begrip plein:

plein (het; o; meervoud: pleinen) open, onbebouwde ruimte tussen bouwwerken.

Het woord informatieplein bestaat niet in Wikipedia noch in Van Dale, maar wat wij verstaan onder Informatieplein is een virtueel plein omgeven door een netwerk van toepassingen, (data)bronnen en koppelingen naar andere ‘pleinen’ die samen een logisch geheel vormen. Dit logische geheel staat ter beschikking van de Rijksambtenaar en ondersteunt de ambtenaar in zijn dagelijkse werk op een heel logische en vriendelijke manier.